Evaluation of the SME innovation support scheme Top sectors (MIT)

Publication date: 3 maart 2017 | Report language: NL

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in 2013 de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) gelanceerd. De MIT moet zorgen voor valorisatie en kenniscirculatie en een betere aansluiting van het MKB bij de door de topsectoren opgestelde innovatie agenda’s. De Technopolis Group en SEO Economisch onderzoek evaluerende de MIT. In de evaluatie staan met name de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de regeling centraal. Methoden die we gebruiken zijn onder meer Logframes, data-analyse, een doelgroepenanalyse, een econometrische analyse, een survey en interviews.