Judith Vermeer

Principal Consultant

Kantoren:
E-mail:

Judith Vermeer MSc. is principal consultant bij het Amsterdamse kantoor van Technopolis Group (hiervoor werkte zij voor het Brusselse kantoor van Technopolis). Ze is gespecialiseerd in de evaluatie van publiek beleid, programma’s, overheidsorganisaties en agentschappen, met name op het gebied van onderzoeks-, innovatie-, en wetenschapsbeleid. Binnen Technopolis is Judith verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van evaluatieprojecten voor zowel de Europese Commissie als nationale en regionale overheden.  

Judith heeft uitgebreide ervaring met het reconstrueren van interventielogica en theories of change, het ontwerpen, testen en implementeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data en informatie. In haar rol als ‘people manager’ is Judith medeverantwoordelijk voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling voor een deel van het team, en neemt zij deel in het Management Team van het Amsterdamse kantoor. 

Judith heeft een groot aantal evaluaties geleid en uitgevoerd. Zij is momenteel als projectmanager betrokken bij een evaluatie van het Belmont Forum, een internationaal partnerschap dat financiering van onderzoek op het gebied van milieuverandering mobiliseert. Judith was recent betrokken bij de Commissie Sectorplan Bèta en Techniek (Commissie Van Duijn) voor het ontwerpen van het monitoring- en evaluatiekader voor de verdeling van additionele middelen voor de wetenschapssectoren bèta en techniek. Zij was ook betrokken bij de ‘Evaluatie van het Common Support Centre’, dat verantwoordelijk is voor grote delen van de uitvoering van het Europees financieringsprogramma Horizon 2020. Daarnaast leidde zij onder andere de ‘Evaluatie van de Nederlandse cofinanciering van EFRO Doelstelling 2 en 3, programmaperiode 2007-2013’ voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  

Eerder werkte Judith voor Coffey International Development (voorheen ‘The Evaluation Partnership’) in Londen, waar zij verantwoordelijk was voor onderzoeks- en evaluatieprojecten voor verschillende DGs van de Europese Commissie (waaronder DG RTD, DG EAC, DG REGIO, DG SANTE, and DG TAXUD). Judith heeft een master (MSc) in ‘Public Policy and Human Development’ van de Maastricht Graduate School of Governance (cum laude afgestudeerd) en een bachelor (BA) in Europese Studies van de Universiteit Maastricht. 

Judith Vermeers artikels

Judith Vermeers rapporten