De verwachte impact van CIRCO op de (toekomstige) CO2-reductie

Publication date: 31 oktober 2019 | Report language: EN

Het doel van deze studie was om te zien op welke manier en in welke mate CIRCO bijdraagt aan CO2-reductie. CIRCO activeert en equipeert bedrijven en ontwerpers om naar een circulaire economie te werken. Technopolis gebruikte voor deze studie een Logical Framework Analysis (LFA) en voerde een survey, interviews en een literatuurstudie uit.

Nederlands versie van het rapport.