Technopolis Group Limited (“Technopolis Group”) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We hebben een verklarende woordenlijst toegevoegd om de betekenis van sommige van de in deze privacyverklaring gebruikte termen uit te leggen.

Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop de Technopolis Group persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Dit gaat zowel om persoonsgegevens die Technopolis ontvangt in het kader van haar bedrijfsdoelstelling om beleidsmakers evidence-based advies te verstrekken, als over alle persoonsgegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt, een CV verstuurt of anderszins op deze website invoert.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen bewust geen gegevens met betrekking tot kinderen via deze website.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met alle andere privacyverklaringen of verklaringen over een eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden verstrekken wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van het hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Technopolis Group bestaat uit verschillende rechtspersonen, waarvan de details hier zijn te vinden. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de (overkoepelende) Group, dus wanneer we in deze privacyverklaring “Technopolis Group”, “wij”, “ons” of “onze” vermelden, verwijzen we naar de dat onderdeel van de groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. De Group is de verantwoordelijke voor deze website.

Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neemt u dan contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, via onderstaand contact.

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van de rechtspersoon: Technopolis Group Limited

E-mailadres: data@technopolis-group.com

Postadres: 3 Pavillion Buildings, Brighton, East Sussex, BN1 1EE

Voor de verwerking van persoonsgegevens in de EER is, voor de gehele Technopolis Group, de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), de Franse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.cnil.fr/en/home) de leidende toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de CNIL. We zouden het echter op prijs stellen om uw zorgen direct te addresseren, voordat u de CNIL benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het VK is het Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk), de leidende toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de ICO. We zouden het echter op prijs stellen om uw zorgen direct te addresseren, voordat u het ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 15 maart 2021. Historische versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren accuraat en actueel zijn. Wij stellen het op prijs dat uons op de hoogte houdt van veranderingen in uw persoonlijke gegevens tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en andere applicaties. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen en/of delen met anderen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

De gegevens die wij over u verzamelen

Onder persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt verstaan alle informatie over een persoon waaraan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we hieronder hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, foto, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, carrièregeschiedenis en geslacht.
 • Contactgegevens zijn onder andere factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer(s).
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details van diensten die u bij ons hebt gekocht of aan ons hebt geleverd.
 • Technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het type en de versie van uw browser, de instelling en locatie van de tijdzone, de typen en versies van de browserplug-ins, het besturingssysteem en het platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonlijke gegevens, maar worden in de wet niet beschouwd als persoonlijke gegevens, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen worden gebruikt.

Wij verzamelen over het algemeen geen Speciale Categorieën van Persoonlijke Gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen. Waar wij deze gegevens zouden verzamelen, zou dat alleen gebeuren als er expliciet toestemming is gegeven voor dit soort verwerking.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer wij op grond van de wet of op grond van een contract dat wij met u hebben, persoonsgegevens moeten verzamelen en u die gegevens niet op verzoek verstrekt, is het mogelijk dat wij het contract dat wij met u hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u diensten te leveren), niet kunnen uitvoeren. In dit geval is het mogelijk dat wij een dienst die u bij ons heeft besteld, moeten annuleren. Wij zullen u informerenop het moment dat dit het geval is.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, ook via:

Identiteits- en contactgegevens van algemeen beschikbare bronnen zoals websites van individuele organisaties, het Companies House en het kiesregister binnen de EU.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet dat toestaat. Meestal zullen wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

 • Daar waar wij deze gegevens nodig hebben om het contract uit te voeren dat we met u hebben afgesloten.
 • Daar waar het nodig is in het kader van onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overstijgen.
 • Dara wara we dienen te voldoen aan een wettelijke verplichting of regel.

In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, behalve in verband met het verzenden van direct-marketingcommunicatie van derden via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

In de tabel hieronder geven we een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en op welke wettelijke grondslagen we ons daarbij baseren. We hebben ook, waar nodig, geïdentificeerd wat onze legitieme belangen.

Merk op dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettelijke basis kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details nodig hebt over de specifieke wettelijke grond waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken als er meer dan één grond is vastgelegd in de onderstaande tabel.

Purpose/ActivityType of DataWettige basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant te registrerena. Identiteit
b. Contact
Uitvoering van een contract met u
Om u te contacteren voor deelname aan ons onderzoek (deelname aan enquêtes, interviews, bijwonen van conferenties, enz.) a. Identiteit
b. Contact
c. Profiel
a. Uitvoering van een contract met u

b. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons zakelijke doel te vervullen om onderzoeksdiensten aan klanten te verlenen)

Om uw opdracht te verwerken en te leveren, met inbegrip van:
a. Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
b. Geld dat aan ons verschuldigd is innen en terugvorderen
a. Identiteit
b. Contact
c. Financieel
d. Transactie
e. Marketing en communicatie
a. Uitvoering van een contract met u

b. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
a. U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
b. U vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen
a. Identiteit
b. Contact
c. Profiel
d. Marketing en communicatie
a. Uitvoering van een contract
b. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
c. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en om te analyseren hoe klanten onze producten / diensten gebruiken)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) a. Identiteit
b. Contact
c. Technisch
a. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
b. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante website-inhoud te leveren en de doeltreffendheid van de inhoud van onze website te meten of te begrijpen.a. Identiteit
b. Contact
c. Profiel
d. Gebruik
e. Marketing en communicatie
f. Technisch
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te analyseren hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om onze business te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en -ervaring te verbeterena. Technisch
b. Gebruik
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Marketing

Wij streven ernaar om u te voorzien van keuzemogelijkheden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame. Wij hebben de volgende controlemechanismen voor persoonsgegevens ingesteld: We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (we noemen dit marketing). U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie van ons hebt gevraagd of diensten van ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt, zoals een visitekaartje, en u er in elk geval niet voor hebt gekozen om die marketing niet te ontvangen.

Marketing van derden

Wij zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming krijgen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten de Technopolis Groep voor marketingdoeleinden.

Opt-out

U kunt ons of derden te allen tijde vragen te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat naar u wordt verzonden of door te allen tijde contact met ons op te nemen. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een aankoop van een dienst, product-/dienstervaring of andere transacties.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals diensten voor de analyse van webverkeer) ook gebruik kunnen maken van cookies, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatie-cookies of gericht op cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige cookies van de browser worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. U blokkeert cookies door de instelling van uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren.

Met uitzondering van essentiële cookies, zullen alle cookies na 6 maanden vervallen.

Wijziging van het doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij u de wettelijke basis uitleggen die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden die in de tabel in paragraaf 4 hierboven zijn vermeld.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

Internationale doorgifte

Sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt toegepast:

Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of toegankelijk zijn voor onbevoegden, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van ons verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoede inbreuk op de persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk waar wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Bewaring van gegevens

Hoe lang gaat u mijn persoonlijke gegevens gebruiken?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, ook om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Sommige van onze opdrachten hebben betrekking op programma’s die zich over een aantal jaren uitstrekken en in het licht van deze duur kunnen wij persoonsgegevens bewaren.

Volgens de wet moeten wij de basisgegevens van onze cliënten (waaronder Contact-, Identiteits-, Financiële en Transactiegegevens) tot zes jaar nadat zij geen cliënt meer zijn voor fiscale doeleinden bewaren.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie uw recht om verwijdering te vragen voor meer informatie hieronder.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan nader op de hoogte te stellen.

Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om:

Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een “verzoek om toegang tot de gegevens van de betrokkene”). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben te laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt mogelijk moeten controleren.

Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving. Wij kunnen echter niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben omdat u ze nodig hebt om vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende en gerechtvaardigde redenen hebben om ze te gebruiken.

Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarvoor wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij op toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens vertrouwen. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Normaal gesproken zijn er geen kosten

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u mogelijk nodig hebben

Het is mogelijk dat we specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

Termijn om te reageren

We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

Woordenlijst

Wettelijke basis

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u de beste service/product en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we elke mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschaduwd door de impact op u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins vereist of toegestaan zijn door de wet). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Onder uitvoering van het contract wordt verstaan het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust.

Derden

Interne derden

Andere bedrijven van Technopolis Group die optreden als gezamenlijke controllers of verwerkers en die gevestigd zijn in Oostenrijk, Zweden, Frankrijk, Estland, België, Duitsland of Nederland en die de verwerking uitvoeren in het kader van de werkzaamheden die wij uitvoeren.

Externe derde partijen

Dienstverleners die optreden als verwerkers binnen de EER die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.

Dienstverleners die optreden als verwerkers binnen de EER die enquêtediensten en analyses leveren.

Dienstverleners die optreden als verwerkers buiten de EER die enquêtediensten en analyses leveren in overeenstemming met de sectie Internationale overdrachten hierboven.

Marketingautomatiseringsplatforms die optreden als verwerkers binnen de EER of in overeenstemming met de sectie Internationale overdrachten hierboven die automatiseringsdiensten voor e-mailmarketing verlenen.

Professionele adviseurs die optreden als verwerkers, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars gevestigd in de EER die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.

Professionele adviseurs die optreden als verwerkers, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die buiten de EER zijn gevestigd en die enquêtediensten en analyses leveren in overeenstemming met de sectie Internationale overdrachten hierboven.

Regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als verwerkers in de landen waar we bedrijfsactiviteiten hebben en die onder bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.