Anna Menenti

Senior Consultant

Kantoren: Nederland
E-mail: anna.menenti@technopolis-group.com

Anna Menenti, senior consultant bij Technopolis Group, heeft haar expertise in innovatie management de afgelopen 18 jaar ontwikkeld in zowel publieke als private sector. Ze heeft in verschillende continenten aan dit evoluerende thema gewerkt. In haar werk gebruikt Anna een fact-based aanpak om tot slimme strategieën te komen, hiervoor heeft ze succesvol verschillende methoden toegepast, inclusief netwerkanalyse, interviews, vragenlijsten, case study, deskresearch, literatuuronderzoek, statistische analyse en intuïtieve data visualisatie.

Recent heeft Anna bijgedragen aan verschillende studies en evaluaties met betrekking tot Europese en Afrikaanse innovatie capaciteit, valorisatie en ondernemerschap om concurrerend te blijven. Ook heeft ze instrumenten ontwikkeld om MKB te faciliteren in het investeren in duurzaamheid, zowel qua bedrijfsontwikkeling als milieu (SDGs), om zo competitief te blijven.

Voordat Anna bij Technopolis Group kwam was zij werkzaam in de publieke sector voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Gemeente Den Haag, alsmede in de private sector voor multinationals (o.a. Philips), MKB en als freelancer. Ze heeft dit gedaan in de context van business ontwikkeling op basis van innovatie, in verschillende landen en verschillende continenten, met primaire focus op kennisoverdracht (knowledge transfer) en het internationaal opschalen van de business. Daarnaast heeft zij uitgebreide ervaring in (regionale) startup ecosysteem ontwikkeling, met in het bijzonder aandacht voor SDGs.

Anna heeft haar Master titel in Internationale bedrijfskunde met specialisatie in Innovatie Management bij de (technische) Universiteit Twente gehaald. Bij dezelfde instelling haalde zij ook haar Bachelors titel in Toegepaste Communicatie Wetenschappen. Haar moedertaal is Italiaans en Nederlands, ze is vloeiend in Engels, Spaans, Frans en Duits en beschikt over basiskennis Portugees.

Anna Menentis artikels

Anna Menentis rapporten