Anna Menenti

Principal Consultant

Offices: Netherlands
Email: anna.menenti@technopolis-group.com

Anna Menenti is Principal Consultant bij Technopolis B.V. in Amsterdam en is een ervaren projectmanager. Ze heeft haar expertise op het gebied van innovatiemanagement de afgelopen 20+ jaar ontwikkeld in zowel de publieke als de private sector. Ze heeft op dit multidisciplinaire en evoluerende thema gewerkt in drie verschillende continenten met focus op innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Hierbij heeft ze zowel geadviseerd, getoetst als uitgevoerd. Collega’s, klanten en partners waarderen in het bijzonder Anna’s gedrevenheid, conceptuele – en managementvaardigheden.

In opdracht van de Europese Commissie (DG RTD) werkte ze als projectleider aan de ontwikkeling en implementatie van meerjarige programma’s met betrekking tot samenwerking aan Europese en Afrikaanse missiegedreven onderzoeks- en innovatiecapaciteit (gericht op kennisoverdracht, valorisatie en ondernemerschap toegepast op o.a. groene transitie, inclusief duurzaam landbeheer en voedselproductie), door middel van publieke en private partnerschappen, evenals ecosysteemontwikkeling om het concurrentievermogen te vergroten. Ze heeft bijgedragen aan verschillende beleidsstudies, zoals de beleidsverkenning in het kader van het stimuleren van multidisciplinair onderzoek (Nederlandse Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie) en het verbinden van het Nederlandse MKB met het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Daarnaast heeft ze verschillende studies geleid en aan bijgedragen, waaronder een evaluatie van het nationale wettelijke onderzoeksprogramma met betrekking tot zoönose, analyse van financieringsstromen van dieronderzoek en proefdiervrije innovaties, specifiek om de vertaling van humane modellen te verbeteren die nodig zijn om de gezondheidszorg te verbeteren (beide voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de ontwikkeling van best practices voor de bio-economie via beleidsevaluatie om de bio-economie te stimuleren (voor de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank). Als projectleider was zij verantwoordelijk voor een sociaaleconomische impactanalyse van de Einstein Telescoop, een grootschalige wetenschappelijke infrastructuur om zwaartekrachtgolven te meten (in opdracht van NIKHEF en Provincie Limburg) en het vergroten van de verdiencapaciteit door het in kaart brengen van mogelijke Nederlandse industriële participatie in CERN (in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Onlangs was ze als projectleider verantwoordelijk voor de evaluatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie) en voor de sociaaleconomische impactanalyse van de volgende generatie koolstofarme energiebronnen in Nederland (studie in opdracht van een nationaal consortium van publieke & industriële actoren en gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant). Momenteel ontwikkelt zij de bedrijfsprocessen binnen de organisatie die het Nederlandse programma uitvoert voor de opschaling van nationale en regionale initiatieven voor Leven Lang Ontwikkelingen (Nederlands Groeifonds).

Voordat ze bij Technopolis kwam, werkte Anna in de publieke sector voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Gemeente Den Haag, en in de private sector voor bedrijven (waaronder Philips), MKB/KMO’s en als freelancer. Ze heeft dit gedaan in verschillende landen, voornamelijk in de context van innovatieontwikkeling en valorisatie.

Anna heeft een Master in International Business Administration met specialisatie in Innovatiemanagement aan de (technische) Universiteit Twente. Aan dezelfde instelling behaalde ze ook haar bachelor Communicatiewetenschap. Ze heeft ook een diploma Advanced Photography van het Istituto Italiano di Fotografia.

Haar moedertaal is Italiaans en Nederlands, ze spreekt vloeiend Engels, Duits, Spaans en Frans en heeft basiskennis van het Portugees.

Anna Menenti's article(s)

Anna Menenti's report(s)