Evaluatie van het ICT-beleid van het Ministerie van Economische Zaken, Directie Regeldruk en ICT-beleid

Publication date: 18 mei 2020 | Report language: NL

In opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken heeft Technopolis Group 15 beleidsinstrumenten op het gebied van e-government en ICT-innovatie geëvalueerd. Voorbeelden hiervan zijn e-facturering, informatieportalen voor bedrijven, open standaarden, het gebruik van ICT in de overheidssectoren, de nationale routekaart voor ICT-onderzoek en e-infrastructuren (SURF). De evaluatie was een meta-evaluatie of evaluatie van de beleidsmix, omdat niet alleen naar effectiviteit en efficiëntie is gekeken, maar ook naar coherentie en de toegevoegde waarde van interventies van het ministerie van economische zaken, in vergelijking met interventies van andere ministeries, door de EG en regionale overheden. Technopolis Group voerde documentanalyses uit, had werksessies met beleidsambtenaren die verantwoordelijk waren voor de 15 instrumenten, interviews met onafhankelijke deskundigen en organiseerde twee workshops.