Ben Kokkeler

Principal Consultant

Kantoren: Nederland
E-mail: ben.kokkeler@technopolis-group.com

Dr. Ben Kokkeler (1958) is principal consultant en opereert als senior strategisch adviseur, onderzoeker en programma manager. Bij hogeschool AVANS is hij lector Digitalisering en Veiligheid. Hij leidt daar een praktijkonderzoekprogramma smart public safety i.s.m. de Zuid-Nederlandse veiligheidsregio’s, gemeenten en technologiebedrijven.  Op gebied van onderzoek naar Hoger Onderwijs is hij bestuurslid van de vereniging DAIR (Dutch Association of Institutional Research) en actief in de Europe vereniging EAIR. In de nationale AI Coalitie is hij lid van de commissie Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie.

Ben heeft een achtergrond in hoger onderwijsmanagement, bestuur en management in de publieke sector, gericht op organisatieverandering en ondernemend leiderschap in innovatie, met focus op kennisvalorisatie, (sociale) innovatie en digitalisering (slimme steden, open data, ehealth). Hij studeerde aan de Universiteit Twente (UT), de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit. In 2014 promoveerde hij aan de UT bij de vakgroep STePS (Science & Technology Studies) onder supervisie van professoren Rip, Kuhlmann en Fisscher.

Ben heeft ruim 30 jaren ervaring met strategische planning, management en evaluatie van onderwijs- en onderzoekinstituten en (regionale) innovatieprogramma’s, vnl. op gebied van sciences & engineering, sedert 20 jaren met een focus op data- en IT-vraagstukken. Eerst in de internationale technische samenwerking (ontwikkelingshulp) waarin hij 10 jaar werkzaam was voor het toenmalige Nederlandse knooppunt in een internationaal netwerk van hulporganisaties op gebied van duurzame technologie. In daaropvolgende functies was hij ambtelijk kwartiermaker van diverse binationale opleidingen en onderzoekinstituten, manager Strategie & Operations van het nationale Telematica Instituut, directeur van de internationale Graduate School van de UT en aansluitend Rektorats Projektleiter Hochschulmarketing van de Technische Universität Dortmund, en secretaris van het European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

In latere jaren leidde hij de internationale marketing van sciences & engineering opleidingen van achtereenvolgens de UT en de TU-Dortmund. Vanaf 2006 was hij vanuit BMC boardroom consultant op gebied van digitalisering in de jeugdzorg, voor gemeenten en museumdirecties. Voor het Programma-ministerie van Jeugd en Gezin was hij in 2008-2009 onderzoekleider voor het karteren van de informatiehuishouding Jeugd(zorg), uitmondend in een advies aan de Tweede Kamer. Voor het ministerie van EZ was hij de co-ontwikkelaar van de i-Visie 2011-2015. Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) was hij tot eind 2016 programma-manager op een groot data-innovatieprogramma in het visserijdomein.

Vanuit Technopolis leidde Ben in de afgelopen jaren diverse studies, voor de ministeries van LNV en EZK, voor ZonMW, voor het nationale onderzoekprogramma Nieuwe Materialen (M2i), voor de Belgische Federale Overheid (KCE, over evidence based first line health practices), voor het EU programma EIT Digital adviseerde hij in 2017 het Thought Leadership Programme op het gebied van Digital Health & Wellbeing. Verder was hij betrokken bij diverse evaluaties van  regionaal-economische programma’s in o.a. Brabant en Drenthe. Voor de vier academische centra, hogescholen en ziekenhuizen in Gelderland en Overijssel is hij sedert 2018 strategisch adviseur en programmaleider voor de formatie van het open innovatie programma TOPFIT, een krachtenbundeling rond MedTechFood gericht op versnelde valorisatie en maatschappelijke impact, waaronder de creatie van een grootschalig citizenlab.

Ben Kokkelers artikels

Ben Kokkelers rapporten