Thyra de Jongh

Principal Consultant

Kantoren:
E-mail:

Thyra de Jongh is een Principal Consultant bij Technopolis Group in Amsterdam, met ruim 18 jaar ervaring in onderzoek en advisering. Na enige jaren academisch onderzoek te hebben verricht, is zij al geruime tijd actief als beleidsadviseur op het gebied van gezondheid, levenswetenschappen en ontwikkelingssamenwerking. Zij is hierbinnen met name gespecialiseerd op de terreinen farmaceutische innovatie en toegang tot gezondheidszorg, organisatie van gezondheidszorgsystemen en analyse van gezondheidsbeleid, en mondiale gezondheidszorg.

Thyra is sinds 2014 werkzaam bij Technopolis. In deze tijd is zij betrokkken geweest bij een groot aantal studies, evaluaties en impact assessments. Hierdoor heeft zij diepe ervaring met diverse onderzoeksmethoden waaronder interviews, case studies, surveys en workshops. Haar klanten zijn onder meer de Europese Commissies en EU uitvoeringsorganen, nationale ministeries en onderzoeksfinanciers, nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties en brancheorganisaties.

Hieraan voorafgaand heeft Thyra 5 jaar lang als zelfstandig adviseur gewerkt voor, onder meer, de World Health Organisation en de Global Fund. Dit betrof onder meer studies en evaluaties naar de organisatie van gezondheidszorg in Europa, Africa and het Midden-Oosten.

Thyra heeft een Master graad in Chemie (Universiteit van Amsterdam, cum laude), een Master graad in International Health Management (Imperial College London, distinction) en een PhD in Biochemie (Universiteit Leiden). Ze heeft in academische tijdschriften gepubliceerd en als peer-reviewer gefungeerd. Thyra’s moedertaal is Nederlands. Daarnaast spreekt ze vloeiend Engels.

Sinds 2018 maakt Thyra onderdeel uit van het management team van Technopolis Amsterdam.

Thyra de Jonghs artikels

Thyra de Jonghs rapporten