Pieter Heringa

Principal Consultant

Kantoren: Nederland
E-mail: pieter.heringa@technopolis-group.com

Dr. Pieter Heringa is principal consultant bij Technopolis Group in Amsterdam. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring in verschillende rollen op het snijvlak tussen wetenschap en beleid, voornamelijk in de domeinen onderzoek, innovatie en onderwijs.

Pieter is recent betrokken geweest bij verschillende strategische trajecten om innovatiebeleid te vernieuwen. Zo werkte hij mee aan een peer review van het Deense onderzoeks- en innovatiebeleid en was hij betrokken bij de start van het missiegedreven innovatiebeleid in Nederland. Momenteel is hij betrokken bij verschillende evaluatietrajecten en werkt hij onder meer aan de ontwikkeling van impactindicatoren voor het Europese netwerk van innovatie-agentschappen (TAFTIE).

Voordat hij bij Technopolis kwam werken, was Pieter senior adviseur bij de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij coördineerde daar onder meer een programma voor alle beleidsdirecties om de (methodologische) kwaliteit van beleidsmonitoring en evaluaties te versterken en stuurde projectteams aan voor het opstellen van de strategische kennisagenda van het ministerie. Daarnaast was hij liaison voor de OESO. Ook was hij lid van de programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek van het Nationonaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voordien was hij als senior beleidsmedewerker verbonden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar werkte hij aan strategische onderwerpen binnen het innovatiebeleid. Als accountmanager voor TNO coördineerde hij de onderzoeksprogrammering voor TNO vanuit de gehele Rijksoverheid. Tevens maakte hij deel uit van de Nederlandse vertegenwoordiging in het Comité voor Wetenschaps- en Technologiebeleid bij de OESO.

Pieter heeft een master (cum laude) in ontwikkelingseconomie van Wageningen Universiteit, en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft. Zijn proefschrift gaat over de rol van nabijheid in samenwerkingspatronen bij gezamenlijke kennisontwikkeling. Hij begon zijn carriere als onderzoeker bij het Rathenau Instituut, een onafhankelijke denktank (onderdeel van de KNAW) die onderzoek uitvoert en debat organiseert over wetenschap, innovatie en nieuwe technologie.