Derek Eaton

Principal Consultant

Kantoren: Nederland
E-mail: derek.eaton@technopolis-group.com

Derek Eaton is principal consultant en econoom bij Technopolis Amsterdam, gespecialiseerd op evaluaties en strategie, met expertise in agroketens, biotechnologie, groene economie, circulaire economie, bioëconomie, duurzaamheid en social impact. Derek heeft al meer dan 25 jaar ervaring op verschillende aspecten van de wisselwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk, inclusief in academische en toegepaste onderzoek, onderzoeksfinanciering en beleid ten aanzien van onderzoek. Hij heeft een specifieke belangstelling in de rol van innovatiebeleid voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Hij heeft expertise van statistische analyse, interviews, participatieve methoden, surveys en case studies.

Momenteel leidt Derek een project die beleidsondersteuning biedt aan de African Union-EU High-Level Policy Dialogue on Science Technology and Innovation. Daarnaast neemt hij deel aan de evaluatie van de Belmont Forum, een mechanisme voor het bevorderen van internationale onderzoek over milieu verandering op mondiale niveau. Recentelijk heeft Derek bijgedragen aan de ontwikkeling van een roadmap voor de blue bioeconomy voor de EC. Hij heeft ook een impact assessment geleid van het Aflateen+ educatieve programma in Cameroon met gebruik van een RCT aanpak.

Derek is begonnen in de jaren 90 met de United Nations Environment in Nairobi en heeft daarna gewerkt als onderzoeker bij de International Institute for Environment and Development (IIED) in Londen. Daarna was hij voedselzekerheidseconoom bij Global Affairs Canada en verantwoordelijk voor de Canadese bijdragen aan de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Daarna was Derek 10 jaar economische onderzoeker bij Wageningen Economic Research (vroeger het LEI), gespecialiseerd op landbouw ontwikkeling en duurzaamheid in internationale ketens in Afrika, Zuid- en Zuidoostazië en China.

In 2009 keerde Derek terug bij de Verenigde Naties om het internationale beleidsagenda rond groene economie te ontwikkelen, met verantwoordelijkheid als onderzoeksleider voor het toonaangevend rapport, “Towards a Green Economy”, en ook als medeauteur van het hoofdstuk over hernieuwbare energie. Van 2012 tot 2015 was hij VP Onderzoek bij de Global Footprint Network, met verantwoordelijkheid voor het berekenen van energie en biomassa afdrukken en het gebruik daarvan in beslissingen door financiële bedrijven. Voordat hij bij Technopolis kwam had Derek een aantal advies- en evaluatie opdrachten als onafhankelijke consultant.

Derek is gepromoveerd aan Wageningen Universiteit met een proefschrift over intellectuele eigendomsrechten in de veredelingsector. Hij heeft een MSc in Environmental Economics van University College London, een diploma in International Development van de University of Ottawa, en een BSC in Economics and Quantitative Methods van de University of Toronto. Van oorsprong is Derek Canadees en is zijn moedertaal Engels. Daarnaast spreekt hij vloeiend Nederlands en Frans. Hij heeft ook een goede beheersing van het Spaans en basis kennis van Swahili.

Derek Eaton s rapporten