Maria Ricksten

Analyst

Kontor:
E-post:

Maria Ricksten jobbar som analytiker på Faugert. & Co. Utvärdering och har erfarenhet av analys och utvärdering inom miljöpolicy, hållbar regional utveckling, digitalisering, innovationsfrågor och EU:s strukturfonder. Under sin tid på Faugert har Maria varit involverad i utvärderingen av Vinnovas strategiska innovationsprogram och har tidigare assisterat resultatutvärderingar kopplat till digitalisering och life science. Innan sin tid på Faugert har hon jobbat som forskning-och projektassistent på Centrum för Europaforskning (CFE) vid Lunds universitet. Maria har även erfarenhet från analysarbete inom offentlig sektor där hon ansvarat för uppföljning och samordning av Malmö stads EU-finansierade projektplattformar. Inom ramen för sin masterexamen genomförde hon sin praktikperiod vid det internationella konsultföretaget Ramboll Management Consulting i Stockholm. 

Maria Rickstens rapporter