Nederland

Elma Dujso

Elma Dujso MSc MA werkt sinds juli 2018 bij Technopolis Group te Amsterdam. Elma is een ervaren onderzoekster met gedegen kennis van kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder deskresearch, literatuuronderzoek, interviews met experts en stakeholders, casestudies, en kwalitatieve data-analyse. Haar interesses bevinden zich op het raakvlak van beleid, onderzoek en samenleving. Elma heeft een brede interesse in technologie, wetenschap en innovatiebeleid, met de verbinding naar ethiek en governance. Sinds haar aanstelling bij Technopolis heeft Elma zich gespecialiseerd in Open Science. Zij heeft een studie gedaan naar het Open Science landschap in Vlaanderen, en advies uitgebracht aan het departement EWI van Vlaanderen voor een Flemish Open Science Board, wat per 2019 geïmplementeerd gaat worden.

Eerder werkte Elma als beleidsonderzoeker en als wetenschappelijk onderzoeker. Zo werkte zij aan een mapping van het governance landschap van digitalisering in relatie tot publieke en ethische waarden in Nederland aan het Rathenau Instituut in Den Haag. Vanuit die positie gaf zij een lezing over smart cities tijdens de EUROCITIES-conferentie in Gent in 2018. Als deelneemster aan de Nationale DenkTank in Amsterdam heeft Elma onderzoek gedaan rondom sociale inclusie en de toekomst van werk op de Nederlandse arbeidsmarkt, gefaciliteerd door McKinsey & Company. Als onderzoeker bij RAND Europe in Cambridge heeft zij bijgedragen aan studies en evaluaties voor zowel Europese als nationale publieke instellingen, waaronder een studie rondom illegale drugshandel op het dark web voor het WODC, en een evaluatie van het EU-beleid rondom antimicrobiële resistentie voor de EC.

Elma heeft haar MSc in Philosophy and Public Policy behaald aan de London School of Economics and Political Science, en haar MA en BA in Filosofie aan Tilburg University. Elma is drietalig in het Nederlands, Engels en Kroatisch, en heeft goede (passieve) kennis van het Duits en Spaans.