Peter Stern

9th April 2014

Peter är filosofie doktor i sociologi. Han har arbetat med utvärderings- och analysfrågor inom forskning och innovation, och har dessutom en bakgrund från såväl universitetet som inom flera politikområden i den statliga förvaltningen där han arbetat med främst utvärdering, forskning och kunskapsutveckling samt ledning och verksamhetsstyrning. Peter, som senast kommer från VINNOVA, intresserar sig mycket…

Anders Håkansson

9th April 2014

Anders är politices master i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation. Han har sedan tidigare en lärarexamen och har arbetat som gymnasielärare. Anders arbetar brett inom företagets samtliga områden men har ett speciellt intresse för forsknings- och utbildningspolitik Telefon: 08-55 11 81 14 Skype: anders.w.hakansson