Strategisk rådgivning och konsultation

Organisationer som verkar inom forskning och innovation måste ständigt förhålla sig till institutionella, samhälleliga, ekonomiska och tekniska förändringar. Technopolis Group stödjer beslutsfattare med utformning av strategier, initiativ och instrument i en internationell miljö under ständig förändring. Vi stödjer även universitet, forskningsinstitut och andra forskningsutförare i strategiutveckling, inrättande av nya initiativ eller utformning av en affärsplan.

I rollen som strategisk rådgivare arbetar vi med många olika metoder för att möta kundens specifika behov, exempelvis framåtblickande analys, strategiformulering, SWOT-analys, benchmarking med flera.

Support to the generation of a Research and Innovation Funding Service

The newly formed UK Research and Innovation (UKRI) aims to have the best research and innovation funding service in the world. To assist in this mission, Technopolis Group assembled a panel of internal and external senior experts to provide a comparative perspective from several other research and/or innovation funders across Europe, to highlight best practice…

Visa rapport

Connecting Science and Society: NWO strategy 2019-2022

NWO, the Dutch Research Council, wanted to develop a new strategy for the coming years. An internal project team was responsible for this and was supported by Technopolis Group and subcontractor Organisatievragen. The support included the (co-) design of the strategy formulation process, organisation of internal and external stakeholder interaction and support in drafting the…

Visa rapport

Feasibility study of a Blue Economy Cluster in La Réunion Island

The Reunion Island is located in the Indian Ocean in between Madagascar and Mauritius. The Regional Council regional economic strategy aims to support the creation of a business and innovation driven cluster in the Blue Economy sector by strengthening the collaboration between the local SMEs and the research and higher education institutions, and by exporting…

Visa rapport

Support to EU-India Innovation cooperation

This project focus on strengthening cooperation between European and Indian start-up ecosystems and reinforcing European presence in India in the area of innovation.  The project has two separate initiatives. The first activity under this project aims at connecting incubators, including coaches and mentors, and start-ups. Connecting coaches and mentors will allow connecting incubators which will…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori