Policyövervakning och policy lärande

Sedan början av 2000-talet har vi utvecklat och administrerat en rad informationsplattformar för omvärldsbevakning, i synnerhet på uppdrag av EU-kommissionen. Detta har möjliggjort jämförande studier av utvecklingen inom kunskapstriangeln i olika länder och regioner, som vi har levererat till beslutsfattare och andra intressenter.

Genom initiativ som Innovation Trendchart och ERAWATCH och Eco Innovation Observatory har vi genomfört banbrytande arbete med att beskriva och analysera policyutvecklingen i Europa. De data som sammanställs av vårt nätverk av experter ger oss en möjlighet att effektivt genomföra analyser, belysa trender och finna goda exempel, som underlag för beslutsfattande.

Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF)

The Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF) is the European Commission’s newest instrument to support reforms that boost countries’ research and innovation investments, policies and systems. Launched in 2015, the PSF gives practical support to countries in designing, implementing and evaluating such reforms – whether they are EU Member States or other countries associated to…

Visa rapport

The Digital Cities Challenge

The Digital Cities Challenge (DG GROW) provides fifteen European cities which want to take advantage of the impact of digital transformation with free-of-charge high quality policy advice, coaching, facilitation and support, in their own language. The support helps cities to develop and implement strategic plans addressing economic growth and social welfare.  The Digital Cities Challenge…

Visa rapport

European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK)

The objective of the European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) (EASME) is to become a reference point for companies and resource efficiency intermediaries on the latest state-of-the-art in the domain and thus to raise the awareness of SMEs for the savings potential that lies in switching to more resource efficient business models. Thanks to the…

Visa rapport

Blue Bioeconomy Forum

Technopolis Group  is supporting European Commission  (DG MARE and EASME) to set up and run the Blue Bioeconomy Forum. The Forum brings together a partnership of industry, public authorities, academia, and finance in order to strengthen Europe’s competitive position in the emerging blue bioeconomy: that part of the economy that focuses on aquatic environments and…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori