Utvärdering

Technopolis Group utvärderar projekt- eller programsatsningar, centrumbildningar, forskningsorganisationer samt nationella forsknings- och innovationssystem.

Vi genomför utvärderingar ex-ante och ex-post, halvtidsutvärderingar, sakkunniggranskningar samt effektutvärderingar på både lång och kort sikt. Vår breda kunskap om och erfarenhet av internationella förhållanden ger oss goda förutsättningar att genomföra utvärderingar på alla nivåer i innovationssystemet.

Technopolis Group behärskar de mest avancerade kvalitativt och kvantitativt inriktade metoderna. Dessutom utvecklar vi ständigt våra metoder och analysverktyg.

Vi bidrar till utformning av indikatorer och system för omvärldsbevakning. Vi delar med oss av våra expertkunskaper genom att utbilda beslutsfattare och praktiker i utvärderingens konst och hur utvärderingsresultat kopplas till organisering och policyutveckling.

Mutual Learning Exercise (MLE) on the evaluation of business R&D grant schemes

The aim of the Mutual Learning Exercise on Evaluation of business R&D grant schemes is to support participating Member States in designing, implementing and evaluating different policy instruments in relation to the following topics:  Big data and the next generation of evaluation techniques   Capturing behavioural change  Quality standards and comparative data in innovation policy evaluation  …

Visa rapport

Assessing the Impacts of EU Regulatory Barriers on Innovation

The study on “Assessing the Impacts of EU Regulatory Barriers on Innovation” aimed to:  Provide an economic analysis of the effects of EU regulatory barriers to innovation during the past 10 years defined in terms of   Additional costs for innovations as a result of regulatory barriers Lack of adequate response to the patterns of global…

Visa rapport

Evaluation of Luxembourg Research Insitutes

In 1987, the country of Luxembourg established public research centres (CRPs), mainly to support applied research to meet business-sector needs. During the last decade, CRPs have increasingly focused on more strategic applied (and occasionally oriented basic) research. Recently performance agreements between the ministry in charge and the CRPs were introduced, two CRPs merged into LIST…

Visa rapport

Evaluation of the Technology Transfer Acceleration Companies (SATT)

The creation of the Technology Transfer Acceleration Companies (SATT), following the 2010 call for projects, is part of a desire to strengthen the exploitation of the results of public research towards the private sector, in order to improve the growth potential of the French economy. This new instrument aims to continue the momentum initiated since…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori