Utvärdering av the Nordic e-lnfrastructure collaboration (NelC)

Publiceringsdatum: 7 september 2022 | Språk: SV

På uppdrag av NordForsk genomförde Faugert & Co en utvärdering av the Nordic e-lnfrastructure collaboration (NelC). Utvärderingens mål var att bedöma hur NeIC har lyckats med sina uppgifter och hur organisationen har bidragit till att skapat ett nordiskt mervärde genom e-infrastrukturer för vetenskap och forskning, hur NeICs fördelar kan förbättras när det gäller strategi, organisation, resurser, aktiviteter och projektledning, och hur NeICs strategi och organisation är förberedd för en framtida utveckling för e-infrastruktursamarbete.