Ny rapport: Göran Melin vid Faugert & Co har deltagit i följeforskningen av NTNUs fusionsprocess

14th February 2019

År 2016 gick Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim (NTNU) samman med tre högskolor, vilket bildade Norges största universitet med över 40 000 studenter och nära 7000 anställda. Den här fusionsprocessen har följts av ett följeforskningsteam lett från institutet NIFU i Oslo. Göran Melin vid Faugert & Co har deltagit i följeforskningsteamet. Följeforskningsuppdraget avslutades i februari 2019.

Huvudresultaten i följeforskningsteamets slutrapport visade bland annat ett ökat utbildningssamarbete mellan de fyra tidigare lärosätena, ett lyft för forskningen vid de tre tidigare högskolorna, men också ett fall för lärosätet som helhet på olika internationella rankinglistor. Vidare har administrationen vid NTNU varit utsatt för betydande påfrestningar och det finns ett visst missnöje på universitetet rörande hur administrationen har organiserats. En majoritet av de anställda menar också att fusionen har lett till minskat medarbetarinflytande över beslutsprocesserna vid universitetet, något som ledningen tar på stort allvar. Det är dock intressant att den personal som själv är direkt berörd av fusionen är mer positiv till den än personal som inte varit direkt berörd. Mest positiva är personalen vid de tidigare högskolorna i Ålesund och i Gjövik.

Mer information och rapporten i sin helhet (på norska) finns via NIFUs hemsida.