Ny rapport: Faugert & Co Utvärderings Effektutvärdering av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) – etapp 5 och 6

10th January 2019

På uppdrag av strategiska innovationsprogrammet Innovair/Föreningen Svenskt Flyg har Faugert & Co Utvärdering genomfört en effektutvärdering av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP). Fokus för utvärderingen var programetapperna 5 och 6. Utvärderingen konstaterar att NFFP genom sin långsiktighet utgör basen för det svenska innovationssystemet inom flygteknik och är därmed en absolut förutsättning för svensk flygindustris och svensk flygforsknings fortsatta konkurrenskraft.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning via Innovairs hemsida.