Idag presenterades utvärderingen av de fem första strategiska innovationsprogrammen på Stockholm Waterfront  Congress Centre – SIP Lättvikt, Metalliska material, PiiA, Produktion 2030 och SIP STRIM.

Stockholmskontoret har, på beställning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, lett arbetet med utvärderingen i samarbete med det brittiska Technopoliskontoret (Technopolis Ltd.) och med Sweco Society som underleverantör.

Resultaten från programmen har generellt varit positiva, men programmen har också utvecklingspotential på en del områden. Vår analys av programmen kommer fungera som underlag för myndigheternas beslutsfattande samt för programmen själva i det fortsatta arbete med att utveckla och finjustera dem.

Rapporterna för respektive program samt den tillhörande metaanalys av rapporterna finns att ladda ned via Vinnovas hemsida.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter