Nyligen presenterade vi en ny rapport på SSFs seminarie ”Rör på dig”, som handlade om intersektionell rörlighet bland Sveriges forskare.

Technopolis utvärderade SSFs program som var syftade till att uppmuntra till intersektionell rörlighet och ökat samarbete mellan universitet och näringsliv hos Svenska forskare. Rapporten visade att programmen lyckades att få forskare att öka samarbetet, men att det också finns få naturliga incitament för forskare att byta mellan universitet och näringsliv.

Rapporten mynnar ut i frågan hur man i framtiden kan skapa incitament för att utbyte mellan sektorer ska ske oftare och mer långtgående.

Läs mer om seminariet och SSF här, och läs vår rapport i sin helhet på engelska här.

Nyheter

Alla artiklar Alla nyheter