Faugert & Co Utvärdering AB
Skeppargatan 27
11452 Stockholm
Sweden
T: +46 8 55 11 81 00

info@faugert.se

Direktör

Tomas Åström

Kunder

Ett urval av våra ofta förekommande kunder:

Departement och myndigheter

 • Danska Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
 • Danska Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Finska Arbets- och näringsministeriet
 • Finska Statsrådets kansli
 • Finska Undervisnings- och kulturministeriet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Nordiska ministerrådet (NMR)
 • Norska Kunnskapsdepartementet
 • Norska Nærings- og fiskeridepartementet
 • Norska Finansdepartementet
 • United Kingdom Department for International Development (DFID)
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Socialdepartementet
 • Tillväxtanalys

 

Universitet och högskolor

 • Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
 • Helsingfors universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Mittuniversitetet
 • Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU)
 • Umeå universitet
 • Uppsala Universitet
 • Vasa universitet
Forskningsfinansiärer och innovationsaktörer

 • Business Finland
 • Energimyndigheten
 • EU-kommissionen (flera olika Generaldirektorat)
 • Europeiska rymdorganisationen (ESA)
 • Innovasjon Norge
 • KIC InnoEnergy
 • NordForsk
 • Nordisk Innovation
 • Norges forskningsråd
 • Research Institutes of Sweden AB (RISE)
 • Rymdstyrelsen
 • Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
 • Svenskt Näringsliv Service AB
 • Swerea AB
 • Tillväxtverket
 • UU Innovation
 • Vinnova