Faugert & Co Utvärdering AB
Skeppargatan 27
11452 Stockholm
Sweden
T: +46 8 55 11 81 00

info@faugert.se

Direktör

Tomas Åström

Rapporter

Här kan du ladda ner ett urval av våra senaste rapporter.

    
Slututvärdering av
Samverkansprogrammet forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)
Casestudieanalyse av et utvalg prosjekter i programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)International scanning of
research programmes that
focus on societal challenges
Norwegian participation in Horizon 2020 in health, ICT and industry

 

     
How can the EU Framework Programme
for Research and Innovation increase the
economic and societal impact of RDI
funding in Finland?
User survey and impact assessment of
the Norwegian social science institutes
Effektanalys av Energimyndighetens
stöd till forskning och innovation inom
järn- och stålindustrin
Hårdare, lättare och snabbare – Effektanalys av ett urval av Vinnovas materialrelaterade satsningar