Stockholm

Faugert & Co Utvärdering AB
Skeppargatan 27
11452 Stockholm
Sweden
T: +46 8 55 11 81 00

Direktör

Göran Melin

Registration/VAT No: SE556444 798401

.

Sverige

Faugert & Co Utvärdering AB grundades 1992 och blev efter många år av samarbete på projektnivå del av Technopolis Group 2004.

Faugert & Co Utvärdering utvecklar kunskap av betydelse för samhällets förmåga att lösa stora framtidsfrågor. Vår roll är att leverera underlag för en evidensbaserad policyutveckling och ett upplyst beslutsfattande. Vi utvärderar, analyserar och agerar rådgivare inom kunskapstriangelns tre områden forskning, utbildning och innovation.

Faugert & Co Utvärdering har en särskilt lång och gedigen meritlista när det gäller uppdrag om universitet och högskolor – både som studieobjekt och som kunder – och uppdrag om samverkan mellan näringsliv och lärosäten respektive forskningsinstitut. Vi menar att vår konkurrenskraft ligger i metodkunskap kombinerad med domänerfarenhet från en rad sektorer och branscher.

Vår ambition är att våra kunder ska fortsätta att uppfatta oss som:

  • Leverantör av högkvalitativa tjänster
  • Skapare av värdefulla möjligheter till lärande
  • Den naturliga leverantören för svåra och utmanande uppdrag
  • Mycket prisvärda

Våra kunder är myndigheter, universitet och högskolor, forskningsinstitut, bransch- och intresseorganisationer med intresse av att påverka policyutvecklingen inom kunskapstriangeln, samt privata företag. Ungefär hälften av vår omsättning utgörs av export, främst till myndigheter i Norge och Finland, till Nordiska ministerrådet och dess institutioner, samt till Europeiska kommissionen.

Göran Melin leder det svenska teamet, som utmärks av en imponerande meritlista inom alla delar av kunskapstriangeln.