Tillfälligt / Heltid
Tidsfrist för ansökningar:

Jobbbeskrivning

Profil

  • Erfahrung in der eigenständigen Erstellung von Angeboten für unsere Kundengruppen (inkl. der Ansprache möglicher Projektpartner).
  • Masterabschluss und ggf. Promotion in einem sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichen Fachgebiet sowie exzellente Kenntnisse sozialwissenschaftlicher Methoden.
  • Analytische, zielorientierte Arbeitsweise sowie hohe Eigeninitiative, Selbstmotivation und Verbindlichkeit. Bereitschaft zu (auch internationalen) Dienstreisen.
  • Sehr gute Sprachkenntnisse in Wort und Schrift in Deutsch und Englisch; weitere Sprachen von Vorteil.
  • Routinierter Umgang mit Microsoft Office sowie Kenntnisse qualitativer und quantitativer sozialwissenschaftlicher Analyseprogramme (STATA, R, Atlas.TI, o.ä.).

Var?

Tyskland

Mer om det här kontoret

Om Technopolis Group

Technopolis Group startade som ett konsultföretag för utvärdering av forskning, teknologi och innovation. Även om utvärdering fortfarande utgör kärnan i vårt företag har vi över åren byggt upp kunskap för att bistå beslutsfattande inom en rad olika ämnen. Våra konsulter tillhandahåller strategier och prognoser, network management samt stödjer projektledningar i även de mest komplexa projekt. Vi har kunskap om en mängd olika kvantitativa metoder och levererar avancerade dataanalyser som ligger före utvecklingen. Vi utvärderar effekter av policies och kommunicerar dessa till experter samt allmänheten.

Vi arbetar med beslutsfattare på alla nivåer och inom en rad olika områden från internationella institutioner som Europeiska kommissionen, OECD och multilaterala utvecklingsbanker, till lokala och regionala myndigheter. Våra kunder inkluderar universitet och forskningsinstitut, nätverksorganisationer som branschorganisationer, inkubatorer och kluster, samt regeringar.

Mer om Technopolis Group