Hållbar energi

Området hållbar energi innefattar bland annat vind-, tidvatten- och bioenergi, men även tekniska och politiska instrument för ökad energieffektivitet. Technopolis Group har framgångsrikt genomfört fler än 80 uppdrag inom hållbar energi. Vi bistår beslutsfattare på europeisk, nationell och regional nivå med analyser och utvärderingar av olika program och initiativ på området. Våra konsulter åtar sig även teknisk ”due diligence” för nystartade företag inom sektorn. Tack vare återkoppling från våra kunder vet vi att våra insatser används i det politiska beslutsfattandet.

Study on open energy research databases

Technopolis Group is  lead contractor of a consortium which  is investigating opportunities and barriers for research databases in low carbon energy research for the European Commission (DG Research and Innovation). The project entails identifying promising energy research areas for sharing open data and interviewing a range of projects in these fields for their reasons for…

Visa rapport

A Meta Evaluation of the Swedish Energy Agency

Technopolis Group’s meta evaluation reviewed all programme evaluations performed by the Swedish Energy Agency since 2000. It identified key learnings which were used to inform the design of a future system for project quality assessment, monitoring, evaluation and impact assessment (ex post). The overall conclusion reached through the meta evaluation is that the evaluations commissioned…

Visa rapport

Evaluation of ADEME activities for sustainable consumption in 2007-2011

Activities in favour of sustainable consumption are carried out throughout most of ADEME (the French Environment and Energy Management Agency) central services and regional offices. However despite the cross-cutting nature and increasing importance of the thematic the agency has not defined a global strategy for sustainable consumption. The main purpose of this evaluation was therefore…

Visa rapport

Utvärdering av två program inom området energieffektiva transporter

Föreliggande utvärdering omfattar två program inom området energieffektiva transporter som Energimyndigheten bedriver sedan 2010, ett forskningsprogram ochett demonstrationsprogram. Ett förslag föreligger nuatt slå samman dessa tvåi ettnyttrogrammed start 2014. Detta nya program kommer att finansieras viaEnergimyndighetens anslagförnergi forskning. Utvärderingen omfattar både vetenskaplig kvalitet och relevans. Relevansdelen fokuserar på olika aspekter av den nytta de två…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori