Möjliggörande tekniker

Technopolis Group bistår beslutsfattare i arbetet med att främja forskning och industri avseende möjliggörande tekniker (Key Enabling Technologies), såsom nanoteknik, mikro- och nanoelektronik, avancerade material, bioteknik och fotonik. Tillsammans med IKT, är möjliggörande tekniker viktiga för ekonomisk konkurrenskraft och för forsknings- och innovationspolitikens bidrag till samhälleliga utmaningar. Våra policy- och trendstudier på området ger stöd åt strategiutvecklingen på europeisk, nationell och regional nivå. Vi har en unik kompetens inom området som länkar samman teknik, näringsliv och politiska organisationer.

Research Management Performance of projects in FP6, FP7 and Horizon 2020

The European Commission has asked Technopolis Group in consortium with PwC Advisory to assess the research management performance of Framework Programmes projects. The project involved consultants from various Technopolis and PwC offices, and ran from January 2014 to September 2014. The consortium provided an in-depth analysis of research management performance in FP6 and FP7, as…

Visa rapport

EPIRIA: Evaluation of FP7 Research Infrastructures

This study analysed the relevance, efficiency and effectiveness of the Research Infrastructures (RI) component of the European Commission Seventh Framework Programme (FP7), assessed its European Added Value, and suggested options for future Community RI actions. The FP7 RI programme has made a significant step forward in the efficiency and effectiveness of its support to the…

Visa rapport

Regional Innovation Strategy for The Ile de France

Innovation was given an increased weight at EU level in the 2007-2013 programming period. This focus is reinforced for 2014-2020. The National policies developed the last 10 years (Investments for the Future, competitiveness cluster policy) is also geared toward a growing support to innovation. • Assess the outputs of RSI actions co-financed through the ERDF…

Visa rapport

Multiplier study of The Netherlands Genomics Initiative

The Netherlands Genomics Initiative (NGI) was founded in January 2002, with a view to advancing the performance and application of genomics research in the Netherlands. NGI aims to promote both the performance of genomics research in the Netherlands and its application by developing an excellent research infrastructure consisting of leading Dutch research groups in the…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori