IKT och media

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) genomsyrar idag hela samhället och är en viktig faktor för social innovation inom företag och offentlig sektor. Kunskapen om IKT är avgörande för att möta de samhälleliga utmaningar som världen står inför. Tack vare IKT har mediesektorn gjort revolutionerande framsteg – Sakernas Internet (Internet of Things), molnbaserad data och ”Big Data” bidrar idag till energieffektivitet, integrerade transporter och smarta städer. IKT är dessutom en nyckel till innovation inom vårdsektorn. Vår djupa kunskap inom sektorns hela värdekedja, kombinerat med våra expertkunskaper inom policy- och strategiutveckling, gör att vi kan bistå beslutsfattare i design, uppföljning och utvärdering av IKT-relaterad forskning.

Benchmarking Safer Internet policies in the EU Member States

In the last decade, the rapid developments in the field of Internet, and Digital Media in general, have been creating important opportunities, both from an economic and social perspective. They have created also new challenges, in particular for the protection of a particularly vulnerable group in our society: the minors. Changes in the minors’ use…

Visa rapport

Evaluation of The Dutch Research Council for the Technical Sciences (STW)

Technopolis Group evaluated The Dutch Research Council for the Technical Sciences (STW) in 2006 and, in 2011, was asked to evaluate STW again. A mix of methodologies (including interviews, surveys and stakeholder workshops) were used to answer the evaluation questions regarding impact and efficiency of STW as well as to give advice on the future…

Visa rapport

Analysis of cloud best practices for the public sector

In September 2012, the European Commission adopted a strategy for ”Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe”. The strategy outlines actions to deliver a net gain of 2.5 million new European jobs, and an annual boost of €160 billion to the European Union GDP (around 1%), by 2020. The Commission considers the public sector…

Visa rapport

EPIRIA: Evaluation of FP7 Research Infrastructures

This study analysed the relevance, efficiency and effectiveness of the Research Infrastructures (RI) component of the European Commission Seventh Framework Programme (FP7), assessed its European Added Value, and suggested options for future Community RI actions. The FP7 RI programme has made a significant step forward in the efficiency and effectiveness of its support to the…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori