Transport

Technopolis Group genomför ofta utvärderingar och forskningsprojekt inom områdena transport och logistik. Våra skräddarsydda utvärderingar lyfter fram faktorer som effektivitet, säkerhet, miljövänlighet och industriell konkurrenskraft. Technopolis Group agerar även på regional nivå genom att utvärdera eller stödja regionala kluster i transportfrågor. Vår unika kunskap om Europas industri- och forskningsaktörer och paneuropeiska transportutmaningar gör att Technopolis Group kan erbjuda spetskompetens till europeiska, nationella och regionala beslutsfattare och intressenter.

Technopolis Group har särskilt utvecklat en metod för att utvärdera direkta och indirekta ekonomiska och sociala fördelar med offentliga investeringar i rymdforskning.

Utvärdering av två program inom området energieffektiva transporter

Föreliggande utvärdering omfattar två program inom området energieffektiva transporter som Energimyndigheten bedriver sedan 2010, ett forskningsprogram ochett demonstrationsprogram. Ett förslag föreligger nuatt slå samman dessa tvåi ettnyttrogrammed start 2014. Detta nya program kommer att finansieras viaEnergimyndighetens anslagförnergi forskning. Utvärderingen omfattar både vetenskaplig kvalitet och relevans. Relevansdelen fokuserar på olika aspekter av den nytta de två…

Visa rapport

Space Exploration and Innovation

Space exploration, the human and robotic investigation and discovery of extra-terrestrial environments, has been driven since its outset by the USA and the Soviet Union/ Russia. However even in these traditional space-faring nations space exploration is at a turning point: the International Space Station will be extended at least until 2020 and most probably to…

Visa rapport

Interim evaluation of EU FP7 Transport Research.

The interim evaluation of the FP7 Transport research aimed to contribute to the overall FP7 interim evaluation. The bulk of investigations were carried out within three sub-themes of the FP7 transport programme: aeronautics, sustainable surface transport, and cross-cutting activities.The following tools were used at the programme and sub-theme levels to produce the results in this…

Visa rapport

Evaluating the economic and social impacts of cycling infrastructure: considerations for an evaluation framework

This report presents the results of a study to research the options for robustly evaluating the economic and social impacts of investments in new or improved cycling infrastructure, in a mixture of different types of urban and rural areas. The report includes an overview of cross-cutting evaluation issues, the challenges associated with achieving attribution and…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori