Immateriella rättigheter och standarder

Immateriella rättigheter (Intellectual property rights, IPR) är de olika sätt en upphovsman skyddas eller kan låta skydda sin kunskap. IPR har kommit att bli ett allt viktigare verktyg för att åstadkomma kommersialisering och stimulera till innovation. Antalet årliga ansökningar till det europeiska patentverket (EPO) har stadigt ökat och är nu 50 procent fler än för tio år sedan. Men det är inte bara antalet patent som har ökat, andra former av immateriella tillgångar, såsom upphovsrätt, varumärken, design och företagshemligheter har ökat i betydelse. Den mer utbredda användningen av IPR gör det till en viktig fråga för beslutsfattare i företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Technopolis Group erbjuder rådgivning för att designa, följa upp och utvärdera strategier och policy relaterad till IPR.

Study in Support of the Evaluation of the Database Directive

The 1996 Directive on the legal protection of databases (Database Directive) aims at supporting the development of the European database industry. It created a sui generis right protecting investments of database makers, regardless of the originality of databases, and harmonised copyright law applicable to the original databases. This study investigates whether the Database Directive fulfils…

Visa rapport

Evaluation of the application of Regulation 386/2012

This evaluation concerns the implementation of Regulation (EU) No 386/2012 on entrusting the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (former OHIM) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights (IPRs), including assembling public- and private-sector representatives as a European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. The evaluation analyses the relevance, effectiveness, efficiency,…

Visa rapport

Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products

To stimulate the development of new medicines, various forms of ‘supplementary protections’ exist that give companies extended monopoly rights. This includes: Supplementary Protection Certificates (SPCs), which prolong the patent protection for medicinal products by up to five years; paediatric extensions to SPCs; regulatory protection in the form of data and market exclusivity; as well as…

Visa rapport

European Institute of Innovation and Technology Policy Study

Technopolis supports research organisations in their development, assessment and formulation of IPR strategies. This study – written on behalf of the European Commission, DG EAC, and in collaboration with ISIS Enterprise, the technology transfer firm of the University of Oxford – reviewed the current state of development of the IPR strategies of the first three…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori