News for Sverige

Arbeta hos oss

29th May 2015

Vi letar alltid efter kompetenta medarbetare. Klicka här för att se våra lediga tjänster. Låt dig emellertid inte avskräckas om vi för tillfället inte aktivt söker efter nya medarbetare. Vi är nämligen alltid öppna för att omvärdera om rätt person kontaktar oss. Du bör ha en masterexamen och gärna också en doktorsexamen samt helst yrkeserfarenhet…

Ny studie om svenska företags FoU-investeringar

21st April 2015

Vid seminariet “Är Sveriges storhetstid över?” den 21 april presenterades en studie genomförd av Faugert & Co Utvärdering om Svenska storföretags investeringar i forskning och utveckling. Studien kommenterades och diskuterades av en panel bestående av Jacob Wallenberg, ordförande för Investor, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), Annie Lööf, partiledare (C), och…

Göran Melin överlämnar studie av den finska högskolesystemet

21st April 2015

Den 23 mars överlämnade seniorkonsult Göran Melin rapporten Towards a future proof system for higher education and research in Finland till den finska utbildningsministern Krista Kiuru, en omfattande studie av hela det finska systemet för högre utbildning och forskning, lett av det svenska technopoliskontoret. Inför en publik med 150 personer presenterades resultaten från studien av…

Rapporter

7th April 2015

Här kan du ladda ner ett urval av våra senaste rapporter.         Slututvärdering av Samverkansprogrammet forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2) Casestudieanalyse av et utvalg prosjekter i programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) International scanning of research programmes that focus on societal challenges Norwegian participation in Horizon 2020 in health, ICT…

Tjänster

7th April 2015

Utvärdering I vardagligt språkbruk används ordet ”utvärdering” i många olika betydelser, men i vår värld handlar en utvärdering om att systematiskt undersöka en aktivitets värde och betydelse i förhållande till en målbild. Vår expertis ligger i att utvärdera offentligt delfinansierade FoU- och innovationsprogram, men också organisationer, arbetssätt och processer med koppling till forskning, utveckling och…

Kompetensområden

7th April 2015

Vårt kunderbjudande bygger på vår långa erfarenhet av metodutveckling inom utvärderingsområdet och på vår domänkompetens inom kunskapstriangelns områden förvärvad genom utförda uppdrag, i tidigare yrkesutövning och genom forskarutbildning. Vi fokuserar på kunskapstriangelns tre områden: Forskning och utveckling Utbildning Innovation       Genom att vi är väl förtrogna med hela kunskapstriangeln kan vi sätta våra…

Peter Stern

9th April 2014

Peter är filosofie doktor i sociologi. Han har arbetat med utvärderings- och analysfrågor inom forskning och innovation, och har dessutom en bakgrund från såväl universitetet som inom flera politikområden i den statliga förvaltningen där han arbetat med främst utvärdering, forskning och kunskapsutveckling samt ledning och verksamhetsstyrning. Peter, som senast kommer från VINNOVA, intresserar sig mycket…

Anders Håkansson

9th April 2014

Anders är politices master i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation. Han har sedan tidigare en lärarexamen och har arbetat som gymnasielärare. Anders arbetar brett inom företagets samtliga områden men har ett speciellt intresse för forsknings- och utbildningspolitik Telefon: 08-55 11 81 14 Skype: anders.w.hakansson