News for Sverige

Nytt uppdrag: studie avseende ökat deltagande i EU:s ramprogram

17th May 2017

I samarbete med 4FRONT har Technopolis Group fått i uppdrag av Statsrådets kansli i Finland att genomföra en studie av Finlands deltagande i Horisont 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation). Studien kommer att undersöka förutsättningarna för hur Finland kan öka sitt deltagande i Horisont 2020 och det kommande nionde ramprogrammet. Från Technopolis deltar medarbetare…

Technopolis Group utvärderar klusterprogram i Norge

15th April 2017

Tillsammans med Samfunnsøkonomisk analyse har Technopolis Group fått i uppdrag av Innovasjon Norge att utvärdera programmet Norwegian Innovation Clusters, ett statligt finansierat klusterprogram som stödjer regionala kluster som ska bidra till ökad tillväxt och innovationsförmåga i norska företag. Programmet administreras gemensamt av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd och Siva. Technopolis bidrar bland annat med gedigen erfarenhet…

Vi analyserar förutsättningarna för Norge att öka sitt deltagande i EU:s ramprogram

1st March 2017

Technopolis Group genomför just nu en studie för Norges forskningsråd där vi analyserar förutsättningarna för att norska aktörer ska kunna öka sitt deltagande i Horisont 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation) och i det kommande nionde ramprogrammet. Studien pågår till oktober 2017 och deltar gör medarbetare från kontoren i Stockholm, Brighton och Bryssel.

Nytt nummer av Evidens & policy

1st February 2017

Läs om användningen av ämnessekretariat i utvärdering av forskning i Norge i vårt nyhetsbrev Evidens & policy. Technopolis Group Sverige har under de senaste åren assisterat Norges forskningsråd med ämnessekretariatsfunktioner i utvärderingarna av två institutssektorer och de nu pågående ämnesutvärderingarna HUMEVAL (humanistisk forskning) och UTDEVAL (utbildningsforskning). Evidens & policy nummer fyra kan du läsa här.

Nytt uppdrag: utvärdering av SkatteFUNN

1st October 2016

I samarbete med Samfunnsøkonomisk analyse genomför Technopolis Group Sverige en utvärdering av SkatteFUNN, på uppdrag av norska Finansdepartementet. SkatteFUNN är ett skatteincitament för forsknings- och utvecklingskostnader i Norge. Det är den enskilt största satsningen för att stimulera företag till ökade investeringar i forskning och utveckling i landet. Utvärderingen ska levereras i juni 2018.

Ny adress för Faugert & Co Utvärdering

3rd September 2015

Faugert & Co Utvärdering växer kontinuerligt med nya medarbetare och finns från och med september i nya större lokaler på Skeppargatan 27, bara ett stenkast från vår gamla adress.

Evidens & policy

2nd June 2015

Här kan du ladda ner de senaste utgåvorna av vårt nyhetsbrev Evidens och policy.   Nr 1 2014 Nr 2 2015 Nr 3 2016 Nr 4 2017 Nr 5 2018     Här kan du ladda ner presentationerna från vårt Jubileumsseminarium.   Värdet av evidensbaserad policyutveckling Vad säger utvärderingar oss om betydelsen av deltagande i…

Göran Melin talade om sammanslagning av lärosäten

29th May 2015

Ett huvudämne vid Nokuts (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årskonferens 2015 var kvalitet genom strukturella förändringar. Seniorkonsult Göran Melin var inbjuden att tala om lärosätesfusioner, både lyckade och mindre lyckade exempel. Under ledning av Göran Melin har Faugert & Co ingående studerat sammanslagningar av lärosäten i Sverige, exempelvis bildandet av Linnéuniversitetet och Högskolan på Gotlands införlivande…