News for Sverige

Lyckat jubileumsseminarium!

14th May 2018

Stort tack till alla som deltog i vårt 25-års jubileum på Nalen i Stockholm förra månaden. Många bra diskussioner och trevligt mingel! Om ni har några frågor om de presentationer som framfördes kan ni  hitta dem här, alternativt kontakta oss för mer information.

Ny rapport: Swedish companies view on participation in Horizon 2020

9th April 2018

Faugert & Co Utvärdering har under hösten, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, genomfört en studie om hur svenska företag ser på deltagande i EU:s ramprogram. Studien baseras på en enkät till de 50 mest aktiva svenska företagen i H2020 och visar dels på vikten av EU:s forskningsprogram, dels på de utmaningar som borde adresseras inför…

Nytt nummer av Evidens & policy

21st March 2018

I det nya numret av vårt nyhetsbrev Evidens & policy kan du bland annat ta del av tre studier om deltagande i ramprogrammen, genomförda av Faugert & Co Utvärdering. Nummer 5 av Evidens & policy hittar du här.

New report: Finnish participation in EU research in Health, Wellbeing, Cleantech, Bio-economy, Circular Economy and Digitalisation

5th March 2018

The Finnish government aims to improve the quality and effectiveness of research, development and innovation (RDI), but competition for domestic funding has increased. Therefore, the Research and Innovation Council – an advisory body to the government – set the objective of Finnish participants collectively increasing the funding they received in Horizon 2020 by 50% compared…

BIA-programmet får företag att lyfta

10th October 2017

Brukerstyrt innovasjonsarena eller BIA är Norges forskningsråds största program som vänder sig till näringslivet, 2016 omsatte BIA-projekten tillsammans 600 miljoner norska kronor i offentliga medel. Programmet har också ökat kraftigt i storlek, 2014 var samma siffra 444 miljoner kronor. BIA karaktäriseras av sin bredd, alla projekt konkurrerar om samma medel och väljs ut på grundval…

Faugert & Co bidrar till policyutveckling rörande forskning, innovation och högre utbildning i Polen

3rd October 2017

EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation tillhandahåller en så kallad Policy Support Facility (PSF), från vilken medlemsländer kan begära stöd i sin policyutveckling rörande forskning, innovation och högre utbildning. Flera länder har hittills utnyttjat denna möjlighet. En oberoende extern expertgrupp har nyligen utvärderat det polska forsknings- och utbildningssystemet inom ramen för PSF, och lämnat sina rekommendationer till den…

Faugert & Co och Straterno vinner ramavtal inom utvärdering och analys med MSB

1st September 2017

Faugert & Co Utvärdering AB (Technopolis Group) har i konsortium med Straterno AB vunnit ramavtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom ramavtalsområdet utvärderingar och analyser. Företagen ser fram emot att stödja MSB i deras viktiga uppdrag att utvärdera och analysera företeelser inom MSB:s hela verksamhetsområde, nationellt såväl som vid behov internationellt. Tommy Jansson,…