News for Sverige

Ny rapport: Göran Melin vid Faugert & Co har deltagit i följeforskningen av NTNUs fusionsprocess

14th February 2019

År 2016 gick Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim (NTNU) samman med tre högskolor, vilket bildade Norges största universitet med över 40 000 studenter och nära 7000 anställda. Den här fusionsprocessen har följts av ett följeforskningsteam lett från institutet NIFU i Oslo. Göran Melin vid Faugert & Co har deltagit i följeforskningsteamet. Följeforskningsuppdraget avslutades i februari 2019….

Evaluation of Business Finland programmes for innovative procurement and co-creation

24th January 2019

The Technopolis Group Baltic office is performing an evaluation of three Business Finland (former Tekes) programmes that supported innovative public procurement and co-creation. Smart Procurement programme (2013-2016) was activating public sector to learn and implement practices of innovative procurement to enable creation of new lead markets for innovative solutions. Built Environment programme (2009-2014) aimed to develop and…

Careers in Research

22nd January 2019

Although in Danish, the Ministry of Higher Education and Science in Denmark has today made public the results of a comprehensive project undertaken by The Danish Council for Research and Innovation Policy (DFiR) about research careers, to which Technopolis has contributed with a background report. Technopolis’ study contains qualitative investigations of drivers and barriers during…

Technopolis Sweden’s / Faugert & Co Utvärderings VD presenterar rapport om norska stödprogram för Horizon 2020

14th January 2019

Den 31 januari presenterar Tomas Åström, VD för Technopolis Sweden / Faugert & Co Utvärdering rapporten Improving Norway’s Performance in the EU Framework Programme, vid ett dialogmöte med norska intressenter i Oslo. Rapporten utgör slutleveransen av den effektutvärdering av PES2020 och STIM-EU som Norges forskningsråd (NFR) gav Technopolis Group i uppdrag att genomföra. PES2020 och…

Ny rapport: Faugert & Co Utvärderings Effektutvärdering av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) – etapp 5 och 6

10th January 2019

På uppdrag av strategiska innovationsprogrammet Innovair/Föreningen Svenskt Flyg har Faugert & Co Utvärdering genomfört en effektutvärdering av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP). Fokus för utvärderingen var programetapperna 5 och 6. Utvärderingen konstaterar att NFFP genom sin långsiktighet utgör basen för det svenska innovationssystemet inom flygteknik och är därmed en absolut förutsättning för svensk flygindustris och…

Faugert & Co Utvärdering AB utvärderar 17 svenska Strategiska innovationsprogram

20th December 2018

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har givit Faugert & Co Utvärdering AB, i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society AB, i uppdrag att utvärdera de 17 Strategiska innovationsprogram (SIPar) som de tre myndigheterna delfinansierar. Målet med utvärderingen är att identifiera resultat och tidiga effekter – både för att ge underlag för myndigheternas beslut om fortsatt…

Technopolis Group to Evaluate 17 Swedish Strategic Innovation Programmes

11th December 2018

The Swedish Agency for Innovation Systems (Vinnova), the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (Formas) and the Swedish Energy Agency have commissioned Technopolis Group to evaluate the 17 Strategic Innovation Programmes (SIPs) that the three agencies co-fund. The goal of the evaluation, to be undertaken along with Sweco Society AB, is…

New Technopolis Group report on evaluation, innovation and social challenges

4th October 2018

How should we evaluate complex programmes for innovation and socio-technical transitions? A new Technopolis Group report for the Swedish Agency for Growth Analysis answers this key question. Programmes addressing socio-technical transitions (for example, to tackle major societal challenges) are often ineffective because they fail to link transition management to governance. The new Technopolis Group report…