Vår historia

Our story

Technopolisgruppen grundades 1989 i Brighton som ett konsultföretag inriktat på utvärdering inom forskning, teknik och innovation. Företaget expanderade 1996 i och med grundandet av vårt kontor i Amsterdam, följt av kontoret i Paris 1998, Wien 2000, Bryssel 2004, och Stockholm 2004 (genom förvärvet av Faugert & Co Utvärdering). Det baltiska kontoret med säte i Tallinn tillkom 2006 och Frankfurtkontoret 2009. Vårt första kontor i Latinamerika (Colombia) grundades 2016, och därtill har även satellitkontor etablerats i Abidjan (Elfenbenskusten) 2015, Berlin 2017 och i London 2018.

Omfattningen av vår verksamhet har vuxit under årens lopp. Technopolis Group arbetar på regional, nationell och internationell nivå inom en mängd områden, såsom forskning och innovation, högre utbildning, ekonomisk och social utveckling, hälsa och livsvetenskap, miljö och hållbar utveckling med flera.

Vi har dessutom rört oss bortom våra ursprungliga rötter i Europa och framgångsrikt genomfört projekt i flera asiatiska samt nord- och sydamerikanska länder. Vi har hittills erfarenhet av att ha arbetat i över 60 olika länder – och de blir fler varje år.

Idag är vi över 140 personer som arbetar inom Technopolis Group. Vi är den ledande internationella konsultfirman inom vårt område. Våra projektgrupper består alltid av en sammansättning av de, för uppdraget, mest kvalificerade medarbetarna från varje kontor.

Vårt mål är att vara den mest framstående leverantören av rådgivning och stöd som underlag för en evidensbaserad policyutveckling och ett upplyst beslutsfattande, till organisationer vars uppdrag är att hantera samhällsutmaningar och uppnå ekonomisk tillväxt genom vetenskap, teknik, innovation och utbildning.