Våra kunder

Technopolis Group arbetar främst på uppdrag av den offentliga sektorn och icke vinstdrivande organisationer, vars uppdrag består i att hantera samhällsutmaningar och bidra till att uppnå ekonomisk tillväxt genom vetenskap, utbildning, teknik och innovation.

Vår kundbas är mångfacetterad och består av:

 • Nationella, regionala och lokala offentliga organisationer
 • Internationella organisationer, såsom OECD och Nordiska ministerrådet
 • Nätverk inom privat-offentliga partnerskap och konsortier
 • Universitet, forskningsinstitut och andra forskningsutförare
 • Företag och andra näringslivsorganisationer
 • Intresseorganisationer

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att förbättra sin verksamhet och att leverera evidensbaserade strategier och policyrekommendationer. Kortfattat hjälper vi våra kunder att:

 • Lära från internationella erfarenheter
 • Använda evidensbaserade underlag för att förbättra sin verksamhet
 • Nå insikter som leder till bättre beslut
 • Reflektera över och vid behov förändra strategier
 • Göra komplexa processer mer hanterbara