Om Technopolis Group

AboutMålet är att vår omvärld ska förknippa Technopolis med innovation och innovativt tänkande.

Vi som arbetar i Technopolisgruppen är mycket engagerade i vår strävan att leverera tjänster som är…

  • Oberoende
  • Evidensbaserade
  • Professionella
  • Transparenta
  • Expertdrivna
  • Kundorienterade
  • Innovativa

… för att ge underlag för en evidensbaserad policyutveckling och ett upplyst beslutsfattande.

Technopolisgruppen har i 25 år varit den ledande aktören när det gäller att utveckla och använda kunskap om forskning och innovation. Gruppens bredd är särskilt användbar inom internationella utvärderingar och andra typer av studier som rör forskning, utveckling och innovation inom ett stort antal områden.