Nederland

Matthias Ploeg

Matthias Ploeg MSc werkt sinds 2011 als consultant bij Technopolis in Amsterdam. Hij is voornamelijk actief op het terrein innovatiesystemen, innovatiebeleid en (ex-ante) evaluatie en impact assessment van innovatiebeleidsinstrumenten. In zijn werk focust hij met name op duurzame energie & eco-innovatie, alsmede innovatie in de context van ontwikkelingslanden. Matthias werkte aan verschillende soorten projecten met een grote variëteit aan bedrijfssteun voor onderzoek en ontwikkeling, zoals venture capital (TechnoPartner), industriële onderzoekssubsidies (het IOF in Vlaanderen), competence centres (zoals de CSETs in Ierland) en het Europees Kaderprogramma (Evaluatie FP6/7 Energy). Op dit moment is hij projectleider van Technopolis’ betrokknheid bij het ‘Innovation and Growth’ onderzoeksproject, gefinancierd door het Britse Department for International Development, waarin samen met lokale onderzoekers en beleidsstakeholders wordt gewerkt aan het in kaart brengen van het lokale innovatiesysteem.

Matthias heeft aanzienlijke ervaring met econometrische studies en ervaring met het werken met grote datasets. Hij is ervaren in het werken met scenario modellering en het ontwerpen en implementeren van ‘counterfactual’ methodes.

Matthias spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en heeft een redelijke beheersing van het Frans en Duits.