Nederland

Chiel Scholten

Chiel Scholten MSc is adviseur op het kantoor van Technopolis Group in Amsterdam. Hij houdt zich bezig met strategie- en beleidsprojecten op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Dankzij zijn multidisciplinaire achtergrond, heeft Chiel zowel sterke analytische vaardigheden als adviesvaardigheden op het vlak van wetenschap, bedrijfskunde en bestuurskunde.

Voordat Chiel bij Technopolis Group aan de slag ging, was hij werkzaam als beleidsadviseur EU en valorisatie bij de Universiteit Twente. In die functie was hij betrokken bij verschillende strategie- en beleidsprojecten rondom wetenschap, technologie en innovatie in een maatschappelijke context. Daarover adviseerde hij het College van Bestuur en de directies van de onderzoeksinstituten. Daarnaast adviseerde hij onderzoekers over strategische acquisitie van EU-financiering.

Chiel studeerde Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente, waar hij zowel zijn bachelor als master behaalde. Hij specialiseerde zich in materiaalfysica en nanotechnologie. Zijn technische opleiding heeft hij gecombineerd met de mastervariant Science, Business and Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat zich richt op science advising.

Tijdens zijn stage adviseerde Chiel NanoNextNL, een groot Nederlands publiek-privaat consortium in de nanotechnologie, over haar mogelijkheden voor een continuering op Europees niveau. Hij heeft goed inzicht in de belangen en behoeften van de industrie, de kennisinstellingen en de beleidsmakers op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Chiel is bekend met het R&D- en innovatiebeleid, en de betrokken organisaties, op Europees, nationaal en regionaal niveau.

Chiel spreekt vloeiend Nederlands en Engels en kan Duits goed begrijpen.