Nederland

Annemieke Pickles

Annemieke Pickles heeft zeven jaar ervaring met onderzoek naar beleidsinterventies op het gebied van de arbeidsmarkt, economische ontwikkelingen, ondernemerschap en onderwijs, met name met betrekking tot governance structuren, financiële middelen en internationale samenwerking. Ze werkt sinds 2015 bij de Technopolis Group als consultant, en hiervoor bij Ecorys waar haar opdrachten varieerden van monitoren en evalueren tot studies, advies, traingingen en het in kaart brengen van goede praktijk voorbeelden.

Annemieke heeft in de loop van haar carrière een sterke affiniteit opgebouwd met internationale samenwerkingen en vraagstukken waar lessen uit het buitenland voor een grote groep belanghebbenden van toepassing zijn. Zo heeft ze bijvoorbeeld een aantal projecten uitgevoerd waarin ‘lerende netwerken’ of het ‘mutual learning’ ten behoeve van de overheid en de economie centraal stonden.

Annemieke’s klanten zijn (semi-)overheden, sector-organisaties, bedrijven en NGO’s, en hebben gemeen dat ze allen onafhankelijk (beleids)onderzoek nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Met haar ervaring voor deze brede groep klanten, brengt ze inzichten mee die voor zowel de overheid als de sectoren van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld op thema’s gerelateerd aan het hoger onderwijs, bestaande initiatieven in de private sector of het vergroten van de samenwerking tussen bedrijven en de overheid.

Voor Technopolis en Ecorys heeft Annemieke voor R&B Partners in Brussel gewerkt aan internationale handelsvraagstukken, met name op gebied van bio-energie. Daarvoor werkte ze bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België aan onderzoek en projecten van belang om het klimaat voor buitenlandse investeerders te verbeteren.

Annemieke heeft haar opleidingen gevolgd aan de University of Virginia (Bachelors of Arts) en de University of Bath (postgraduate in onderzoeksmethoden en economie).