Nederland

Anke Nooijen

Drs. ir. Anke Nooijen heeft ruim twaalf jaar ervaring als adviseur op het gebied van wetenschaps- en innovatiebeleid. Anke werkt sinds 2009 bij de Technopolis Group en heeft bijgedragen aan diverse strategische studies, evaluaties en impact assessments, waarvan een groot aantal in de rol van projectleider. Ze werkt met name graag in life sciences and health-projecten die zich bevinden op het raakvlak van beleid, onderzoek en samenleving. Anke is een ervaren onderzoekster met gedegen kennis van kwalitatieve methoden en affiniteit met kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Voor Anke bij Technopolis kwam, werkte ze als beleidsmedewerker bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Ze was daar onder andere verantwoordelijk voor een drietal subsidieprogramma’s voor onderzoekers. Tevens coördineerde ze een wetenschapsverkenning over regeneratieve geneeskunde en voerde ze het secretariaat van de adviescommissie Dierproeven en Biotechnologie. Daarvoor is ze gedetacheerd als beleidsmedewerker bij KWF Kankerbestrijding en werkte ze als onderzoeksassistent bij het NKI-AVL. Tijdens haar studie wetenschapscommunicatie werkte ze bij Stichting Weten, het voormalige coördinatiecentrum voor wetenschapscommunicatie.

Anke is afgestudeerd als ingenieur in de Biologie aan de Wageningen Universiteit (specialisatie Celbiologie) en rondde de masteropleiding Science Education and Communication(specialisatie Science Communication) aan de Universiteit Utrecht succesvol af.

Anke spreekt en schrijft vloeiend Nederland (moedertaal) en Engels.