Strategische ondersteuning en advies

Organisaties op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie hebben te maken met een continu veranderende institutionele, maatschappelijke, economische en technologische context. Wij helpen hen in deze veranderende en internationale omgeving te opereren en geven advies over strategie, beleid en nieuwe initiatieven. We adviseren beleidsmakers bij de overheid, maar ook universiteiten, onderzoeksinstellingen, publiek-private samenwerkingen, netwerken en semioverheden behoren tot onze klanten.

Bij het ontwikkelen van onze adviezen maken we onder meer gebruik van toekomstverkennende methoden als roadmapping, technology mapping, technology assessment, Delphi en foresight, en van technieken voor gezamenlijke strategieformulering, zoals SWOT-analyses, benchmarks en netwerkanalyses (al dan niet in sessies gezamenlijk met u en/of uw stakeholders). Daarnaast beheersen we ook diverse andere technieken die we kunnen toepassen al naar gelang uw specifieke behoeften.

Support to the generation of a Research and Innovation Funding Service

The newly formed UK Research and Innovation (UKRI) aims to have the best research and innovation funding service in the world. To assist in this mission, Technopolis Group assembled a panel of internal and external senior experts to provide a comparative perspective from several other research and/or innovation funders across Europe, to highlight best practice…

Toon rapport

Connecting Science and Society: NWO strategy 2019-2022

NWO, the Dutch Research Council, wanted to develop a new strategy for the coming years. An internal project team was responsible for this and was supported by Technopolis Group and subcontractor Organisatievragen. The support included the (co-) design of the strategy formulation process, organisation of internal and external stakeholder interaction and support in drafting the…

Toon rapport

Feasibility study of a Blue Economy Cluster in La Réunion Island

The Reunion Island is located in the Indian Ocean in between Madagascar and Mauritius. The Regional Council regional economic strategy aims to support the creation of a business and innovation driven cluster in the Blue Economy sector by strengthening the collaboration between the local SMEs and the research and higher education institutions, and by exporting…

Toon rapport

Support to EU-India Innovation cooperation

This project focus on strengthening cooperation between European and Indian start-up ecosystems and reinforcing European presence in India in the area of innovation.  The project has two separate initiatives. The first activity under this project aims at connecting incubators, including coaches and mentors, and start-ups. Connecting coaches and mentors will allow connecting incubators which will…

Toon rapport
View more