60 Boulevard Diderot
75012 Parijs
Frankrijk

Telefoon: +33 1 49 49 09 20
E-mail: info.fr@technopolis-group.com

Het Franse kantoor van Technopolis Group opende in 1998. Wij zijn gespecialiseerd in strategische advisering, beleidsontwikkeling en evaluatie. Wij richten ons op innovatie- & concurrentiebeleid en de groene transitie.

De expertise van ons team beslaat de volledige keten van innovatie en transitie businessontwikkeling. Daardoor kunnen wij een geïntegreerde aanpak bieden bij het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid en programma’s. Wij bieden objectief, onafhankelijk inzicht en zoeken altijd oplossingen op maat die aansluiten bij de wensen van onze klanten.

Het Franse kantoor is actief op verschillende overheidsniveaus. Vaak voeren wij projecten uit op Europees niveau, in het bijzonder voor de Europese Commissie en haar vertegenwoordigingen. Wij werken ook vaak internationaal, aan bilaterale programma’s en met multilaterale donoren. Tegelijkertijd zijn wij ook zeer actief op nationaal niveau waar wij vaak werken met regionale en stedelijke autoriteiten.

Wij onderhouden goede banden met andere spelers op het terrein van innovatie en (kennis)economie, zoals universiteiten, technologische onderzoekscentra, clusters, incubators, wetenschapscampussen, agentschappen voor regionale innovatie en publieke investeringsbanken.

Elisabeth Zaparucha en Matthieu Lacave zijn Managing Partner, ondersteund door Gaëtan Coatanroch, Partner.


Ondernemingsnummer: B 419 706 635

btw-identificatienummer: FR68419706635

Vers van de pers

Alle artikelen Alle nieuwsberichten

Frankrijks rapporten

Ons team