Gebouw XL, Plateau
Abidjan
IvoorkustAfrika is in termen van economische groei een van de meest dynamische continenten. Landen als Ruanda, Senegal en Ghana hebben recent belangrijke stappen genomen om van onderzoek & innovatie een aanjager van duurzame ontwikkeling temaken. Ook heeft het continent, in al haar diversiteit, te maken met onderontwikkeling, armoede en ongelijkheid. Om problemen op te lossen en kansen te benutten heeft Afrika strenge aanpakken, beleid, programma’s, en bovenal, internationale samenwerking nodig.

Technopolis Group is al meer dan vijftien jaar actief op het Afrikaanse continent. Wij werken voor de Afrikaanse Ontwikkelings Bank, de Wereld Bank, VN organisaties, Europese instituties en organisaties, bilaterale donor agentschappen, nationale Afrikaanse overheden, hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen in Afrika.

Our work has helped to implement policies that encourage research and innovation, economic and social development. We believe that vision combined with an evidence-based approach is the best if not the only way forward. That’s why we’re always fine-tuning our methods to help set and implement an agenda that supports the path to the SDGs.

Ons werk heeft bijgedragen aan de implementatie van beleid dat onderzoek en innovatie stimuleert, naast economische en maatschappelijke ontwikkeling. Wij geloven dat visie gecombineerd met een evidence-based aanpak de beste, als niet de enige, manier is om vooruitgang te boeken. Daarom passen wij constant onze methoden aan om een agenda te kunnen formuleren en implementeren die de realisatie van de SDGs ondersteunt.

Wij hebben een regionaal kantoor in Abidjan (Ivoorkust), adviseurs in Yaoundé (Kameroen) en Cairo (Egypte), en een uitgebreid netwerk van partners en experts over het hele continent. Francie Sadeski is de Associate Director die toezicht houdt op onze activiteiten in Afrika.

Vers van de pers

Alle artikelen Alle nieuwsberichten

Ivoorkusts rapporten

Ons team