Technopolis voerde begin 2020 in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), die de acht samenwerkende UMCs in Nederland vertegenwoordigt, een impact assessment uit voor de door het Ministerie van VWS voorgenomen toolkit ‘Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren’ (MVL).  De eerste stappen naar de MVL-toolkit werden in 2017 gezet met de publicatie van een gezamenlijk manifest van de samenwerkende politieke jongerenorganisaties ‘License to Heal’ om toegankelijkheid van medicijnen voor iedereen te borgen.  Op basis hiervan werden concrete bouwstenen geformuleerd (10 principes) voor een licentieovereenkomst voor het commercialiseren van innovaties door de farmaceutische industrie, die een oorsprong hebben in het academisch veld.  Naast de gebruikelijke afspraken moest hiermee aandacht voor maatschappelijke doelstellingen, prijsstelling en transparantie komen. De studie van Technopolis legde onder meer bloot dat er grote verschillen van inzicht bestaan tussen partijen over de wenselijkheid en haalbaarheid van de voorgestelde toolkit. Deze verschillen worden onderstreept nu maatschappelijke partijen hebben aangegeven de toolkit in de huidige vorm niet te onderschrijven. 

Het belang van MVL is ook in de jacht op een coronavaccin bijzonder groot, zo blijkt ook uit het zojuist gepubliceerde stuk hierover door Follow The Money.

Vers van de pers

Alle artikelen Alle nieuwsberichten