Groene economie

Technopolis Group helpt beleidsmakers bij het inzetten van het wetenschaps- en innovatiebeleid en in bredere zin economisch ontwikkelingsbeleid voor het oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Onze consultants zijn erkende experts in beleidsonderzoek op het gebied van eco-innovatie en het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Wij brengen wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis samen in een hanteerbaar advies waarmee overheden en andere publieke organisaties hun ambitieuze beleidsdoelen kunnen halen.

De afgelopen 10 jaar voerde de Technopolis Group opdrachten uit voor nationale, regionale en internationale opdrachtgevers.

Voorbeelden van deze opdrachten zijn:

  • De ontwikkeling en analyse van duurzaamheidsindicatoren en het systematisch bijhouden van deze indicatoren (Eco-Innovation Scoreboard, voor de Europese Commissie).
  • Het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de duurzaamheideffecten van onderzoek- en innovatiebeleid.
  • Studies naar ‘greenbusiness models’ en groene waardeketens en de beleidsimplicaties van deze modellen voor de overgangnaar een zuinige, koolstofarme economie.
  • Vergelijkende landenstudies op eco-innovatiebeleid en marktontwikkelingen op eco-innovatiegebied.
  • Uitvoeren van diepgravende case studies van beleidsmaatregelen en technologieën op het terrein van milieu-innovatie in OESO-landen.

Cooperation fostering industrial symbiosis: market potential, good practice and policy actions

Industrial symbiosis (IS) is a systems approach to a more sustainable and integrated industrial system, which identifies business opportunities that leverage underutilised resources (such as materials, energy, water, capacity, expertise, assets etc.) (Lombardi & Laybourn, 2012). IS involves organisations operating in different sectors of activity that engage in mutually beneficial  transactions to reuse waste and…

Toon rapport

Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy in the EU

The study measured the current level of development of the collaborative economy of the EU-28 across the transport, accommodation, finance and online skills sectors. The size of the collaborative economy relative to the total EU economy was estimated to be EUR 26.5 billion (0.17% of EU-28 GDP in 2016). Similarly, it is estimated that about 394,000 persons are employed…

Toon rapport

What public policies to promote economies of raw materials?

A benchmark for material efficiency policies implemented in eight countries and transposition study in France. Download the executive summary in English.

Toon rapport

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Toon rapport
View more