Intellectuele eigendomsrechten en normen

De bescherming van intellectueel eigendom is een steeds belangrijker wordend instrument voor de bevordering van innovatie, creativiteit en de verspreiding van kennis. Dit zien we ook terug in de cijfers, zoals bijvoorbeeld in het aantal octrooiaanvragen dat per jaar bij het Europees Octrooibureau wordt ingediend.  Dit groeit gestaag, tussen 2005 en 2015 met 50%. Ook het aantal aanvragen voor andere vormen van bescherming van intellectueel eigendom zoals auteursrechten, handelsmerken en ontwerpen groeit sterk.

Voor bedrijven, onderzoeksorganisaties en beleidsmakers wordt management van intellectueel eigendom dan ook steeds belangrijker. Technopolis Group heeft door opdrachten voor verschillende klanten expertise op dit terrein opgebouwd. Graag zetten wij deze expertise ook voor u in bij het ontwerpen, monitoren en beoordelen van beleid en strategie op het gebied van intellectueel eigendom.

Study in Support of the Evaluation of the Database Directive

The 1996 Directive on the legal protection of databases (Database Directive) aims at supporting the development of the European database industry. It created a sui generis right protecting investments of database makers, regardless of the originality of databases, and harmonised copyright law applicable to the original databases. This study investigates whether the Database Directive fulfils…

Toon rapport

Evaluation of the application of Regulation 386/2012

This evaluation concerns the implementation of Regulation (EU) No 386/2012 on entrusting the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (former OHIM) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights (IPRs), including assembling public- and private-sector representatives as a European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. The evaluation analyses the relevance, effectiveness, efficiency,…

Toon rapport

Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products

To stimulate the development of new medicines, various forms of ‘supplementary protections’ exist that give companies extended monopoly rights. This includes: Supplementary Protection Certificates (SPCs), which prolong the patent protection for medicinal products by up to five years; paediatric extensions to SPCs; regulatory protection in the form of data and market exclusivity; as well as…

Toon rapport

European Institute of Innovation and Technology Policy Study

Technopolis supports research organisations in their development, assessment and formulation of IPR strategies. This study – written on behalf of the European Commission, DG EAC, and in collaboration with ISIS Enterprise, the technology transfer firm of the University of Oxford – reviewed the current state of development of the IPR strategies of the first three…

Toon rapport
View more