News for Nederland

Geert van der Veen

9th April 2014

Geert van der Veen is directeur van de Amsterdamse vestiging van de Technopolis Group. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het terrein van innovatie, innovatiebeleid en duurzame ontwikkeling. Binnen de Technopolis Group houdt Geert zich vooral bezig met projecten op het terrein van onderzoeks- en innovatieprogramma’s, onderzoeksorganisaties en innovatieagentschappen, en met projecten op…

Frank Zuijdam

9th April 2014

Frank Zuijdamis adjunct-directeur bij Technopolis en houdt zich bezig met innovatie- en wetenschapsbeleid. Frank kwam in 2007 bij Technopolis in dienst en is een ervaren projectleider die vele nationale en internationale projecten heeft geleid. Hij was onder meer betrokken bij de evaluatie van NWO, de evaluatie van de KNAW, de Academy of Finland, het Technopartner…

Derek Jan Fikkers

9th April 2014

Derek Jan Fikkers werkt sinds 2011 voor Technopolis in Amsterdam. Hij is adjunct-directeur en leidt grote projecten voor de Europese Commissie, nationale overheden in binnen- en buitenland, en kennisinstellingen op het gebied van hoger onderwijsbeleid, technologiebeleid en innovatiebeleid. Eerder was Derek Jan als adviseur werkzaam voor PwC Advisory. Hier was hij tevens coördinator van de…

Christien Enzing

9th April 2014

Dr. Christien Enzing werkt sinds 1 februari 2009 als senior consultant bij Technopolis BV, Amsterdam. Haar onderzoek en advisering betreft de hele beleidscyclus: van verkenning, monitoring tot evaluatie. Ze heeft een specifieke interesse in de zogenaamde ‘key enabling technologies’ (nanotechnologie, nieuwe materialen en bio-proces-technologie), hun toepassing in de landbouw, voeding en biobased economy (chemie/energie) en…

Bastian Mostert

9th April 2014

Bastian Mostert MSc werkt als senior consultant en projectleider bij de Technopolis Group in Amsterdam op het terrein van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. Hij heeft meer dan zeven jaar ervaring met nationale en internationale consultancyprojecten; deze variëren van strategische beleidsstudies en internationale benchmarks tot monitoring en evaluatie van beleidsprogramma’s. Zijn expertisegebieden zijn monitorings- en evaluatiestudies…

Anke Nooijen

9th April 2014

Drs. ir. Anke Nooijen heeft ruim twaalf jaar ervaring als adviseur op het gebied van wetenschaps- en innovatiebeleid. Anke werkt sinds 2009 bij de Technopolis Group en heeft bijgedragen aan diverse strategische studies, evaluaties en impact assessments, waarvan een groot aantal in de rol van projectleider. Ze werkt met name graag in life sciences and…

Nederland

21st October 2013

Technopolis Group is een internationaal onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in wetenschap, technologie en innovatie. Wij helpen onze klanten al ruim een kwart eeuw met hoogwaardig beleidsonderzoek en heldere adviezen. Dat doen wij met een hoogopgeleid team van gedreven domeinexperts en methodologische experts.  Onze missie  Wij willen een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen…