Onze opdrachtgevers

Technopolis Group werkt voor de publieke sector en voor non-profit organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek-, innovatie- en onderwijsbeleid.

Onze opdrachtgevers zijn:

 • Nationale en regionale overheidsorganisaties, zoals ministeries, provincies, gemeentes en agentschappen, maar ook regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
 • Internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de OESO, de Wereldbank en het Europees Octrooibureau.
 • Publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek en innovatie.
 • Onderzoeksinstituten, universiteiten en hogescholen.
 • Brancheorganisaties.
 • Maatschappelijke organisaties.

Onze ambitie is de prestaties van onze opdrachtgevers te verbeteren. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van belangrijke milieu- en maatschappelijke problemen en aan economische groei.

Dit doen we door onze opdrachtgevers te helpen met:

 • Het vergroten van hun inzicht en, daardoor, het nemen van betere beslissingen.
 • Het hanteerbaar maken van complexe processen.
 • Het leveren van de onderbouwing voor het verbeteren van dagelijkse managementactiviteiten.
 • Het leren van buitenlandse ervaringen.
 • Het bijstellen van de bestaande of het ontwikkelen van een nieuwe strategie.