Politikas veidotāji un organizācijas darbojas mainīgā institucionālā, sabiedrības, ekonomiskā un tehnoloģiskā vidē. Viņi jūt augošu spiedienu iespējami efektivizēt pieejamos budžetus un finanšu iespējas. Tas prasa nemitīgu prioritāšu definēšanu un dienas kārtības aktualizēšanu.

Jau trīs dekādes mēs atbalstām politikas veidotājus un organizācijas dažādos līmeņos viedu politiku un dienaskārtību izstrādē. Mūsu ekspertīze palīdz viņiem prioritizēt veicamos darbus un plānotās investīcijas, kā arī palīdz viņiem formulēt tādu politisko dienaskārtību, kas sasniedz noteiktās mērķa grupas un pilsoņus. Mūsu stratēģiskā atbalsta ietvaros ietilpst arī konultēšana par pārvaldības sistēmām un organizacionālām pārmaiņām. Mēs veicam arī organizāciju un politikas instrumentu priekšizpēti.

Mēs esam īpaši aktīvi tādās jomās kā pētniecība un inovācija, uzņēmējdarbība, MVU, zaļā ekonomika un reģionālā attīstība un kohēzija. Mēs garantējam objektīvu ekspertīzi, kas ir pamatota ar dažādām pētniecības metodēm:

Mēs sniedzam stratēģisko atbalstu valdībām, Eiropas institūcijām, reģioniem un pilsētām, pētniecības un inovāciju institūcijām, universitātēm un biznesa asociācijām, klāsteru organizācijām gan Eiropā, gan ārpus tās.

Jaunumi

Visi raksti Visas ziņas

Ziņojumi

Visi ziņojumi